Toplantı Yönetimi ve Verimi

Amacına ulaşmayan toplantılar zaman kaybıdır…

Modern organizasyonlarda katılımcıların iletişim, karar alma ve zamanlarını verimli kullanma açısından büyük önem taşıyan toplantıların verimli geçmesini sağlamak için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması için düzenlenen bir programdır. Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılar tarafından konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların yaratıcı düşüncelerini, konuya katkı sağlayan düşüncelerini, kafalarındaki soru işaretlerini eğitim sırasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Toplantılar; açık, net ve sonuç odaklı oldukça fayda sağlayacaktır.