Satış Ekipleri

Satış ekiplerindeki her bir bireyin kendine özgü çalışma tarzı ve hedefler doğrultusunda programı vardır. Satış müdürleri gerek iş yoğunluğu gerek zaman gibi nedenlerle satış elemanının birebir gelişim sürecini takip etmek için farklı yöntemlere ihtiyaç duyarlar. Firmaları yüksek cirolara ulaştıran satış ekiplerinin süreli ve sürekli hizmet almaları maksimum başarı getirecektir. Satış elemanının mutlu olması firmanın mutlu olması demektir. KAZAN-KAZAN yöntemi esas alındığında daha kolay yol alınacaktır.