Uygulamalı Psikoloji Sertifika Programları

Psikoloji Sertifika Programları, okulda aldığınız teorik bilgiyi tamamlamak ve bir alanda uzmanlaşmanızı sağlamak içindir. Eğitimlerimizi farklılaştıran en önemli nokta uygulamalı ve sertifikalı olmasıdır.  Terapi eğitimlerimizn hepsinde teori, uygulama ile desteklenir. Vakalar, örnekler üzerinden ders anlatımı yapılır. Ayrıca süpervizyon ile katılımcıların bizzat uygulama yapması sağlanır. Enstitümüzün amacı tecrübe kazanmanızı, bir alanda uzmanlaşmanızı sağlamak ve sizi mesleki olarak hazırlamaktır.

Psikoloji Sertifika Programlarımız, alandaki ve iş sahasındaki gelişmelere göre oluşturulmakta ve düzenlenmektedir.