Öğrenci Koçluğu Hizmeti

Öğrenci Koçluğu

          Öğrenci Koçluğu eğitimde istenen performansa ulaşmayı amaçlayan sistemin adıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, öğrencinin başarısının yanında mutluluğunun da Öğrenci Koçu tarafından önemsenmesidir. Bize göre Öğrenci Koçluğu sürekli başarı ve mutluluk yolculuğunun aracı olarak tanımlanabilir.


Amaçlar

·         Öğrencinin her anını programlamak (eğlence dahil),

·         Eğitim hayatını temel ve özel amaçlara göre planlamak,

·         Eğitimi veya özel olarak dersiyle ilgili problemleri tespit edip çözmek,

·         Sınava hazırlık sürecindeki bütün gerekliliklerin takibini yapmak,

·         Test çözümü takibini yapmak,

·         Zaman kaybını önlemek,

·         Öğrenme biçimini tespit etmek,

·         Çalışma yöntemine karar vermek,

·         Eğitim sürecini daha verimli hale getirmek,

·         Arkadaş ilişkilerini kontrol etmek,

·         Sosyal ilişkileriyle ilgili rol model olarak yönlendirme yapmak,

·         Anne ve babayla ilişkilerdeki problemleri tespit etmek ve çözmek,

·         Kardeşlerle ilgili problemleri tespit etmek ve çözmek,

·         Anne-babayı davranış biçimleriyle ilgili bilgilendirmek,

·         Amaçsız öğrencilerin bir amaç oluşturmasına yardımcı olmak,

·         Spor, eğlence vb aktivitelerin planlanmasına yardımcı olmak,

·         Karakter eğitimine destek olarak bir an önce ayakları üstünde duran bir birey olmasını sağlamak.

          Kısaca eğitimi devam eden bireylerin hem eğitim hem de eğitim dışındaki tüm süreçlerini, samimiyet odaklı koç-öğrenci ilişkisi ekseninde kontrol altına almak, bu yolla da öğrencinin başarılı ve mutlu olmasını sağlamak amaçlanır.

Velilerimizden Beklentilerimiz

·         Velilerimiz, öğrencimizle ilgili bütün önemli kararlarını bizimle (Koçla) birlikte vermelidir.

·         Yapılması gerekenlerle ilgili verdiğimiz bilgiler veli tarafından önemsenmelidir.

·         Velilerimiz davranış kalıpları ile ilgili önerilerimize uygun hareket etmelidir.

·         Toplantı veya görüşmeye çağrıldıklarında dikkate almalılar.

·         Öğrencileriyle ilgili bilgileri Koç’tan kesinlikle saklamamalılar.

·         Asla artık Koçu var düşüncesiyle çocuklarının sorumluluğunu üstlenmekten uzak durmamalılar.


Koordinatörün Görevleri

·         Tüm öğrenci koçlarının ve öğrencilerin sorumluluğunu üstlenmek,

·         Düzenli toplantılar yoluyla (haftalık-aylık) öğrenciler ve veliler hakkında bilgi almak ve gereken durumlarda müdahale etmek,

·         Kurs hizmetlerini ve yapılacak artı çalışmaları planlamak ve yapmak,

·         Öğrenci, veli ve Öğrenci Koçunun çalışma beklentilerini ortak noktalarda buluşturmak,

·         Koçluk uygulamaları için gerekli ortamı oluşturmak ve gereken ek eğitimleri yapmak.