ANLAYARAK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

A.H.O.T.

EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ

—Niçin okumalıyız.

—Liderler, yöneticiler, öğrenciler ve kendini geliştirmek isteyenler okur.

—Okuma hızının ve anlama derecesinin değerlendirilmesi

—A.H.O. ’nın önündeki engeller

—A.H.O.T. Bilgisayar destekli eğitim

—Okuma ve anlama testleri

—A.H.O. sistemleri

—A.H.O.T.Temel ilkeleri

—A.H.O.T. Faydaları kazanımları

—Göz kaslarını geliştiren çalışmaların öğrenilmesi ve uygulanması

—Konsantrasyonu artırıcı çalışmaların öğrenilmesi ve uygulanması

—Aktif görüş alanının genişletilmesi

 

 HIZLI OKUMANIN YARARLARI:

1. Okuma yanlışlarından kurtarır.
2. Beyini iki yönlü kullanarak zihinsel potansiyelleri daha aktif kullanmayı sağlar.
3. Mevcut okuma hızını ortalama olarak 2-4 kat arttırır.
4. Dikkat ve konsantrasyon süresi ortalama % 50 oranında artar.
5. Amaçlı ve süreli okuma becerilerini geliştirir.
6. Hafızayı geliştirir.
7. Okuma, ders çalışma dolayısıyla öğrenme zevkli bir hale gelir.
8. Göz kasları ve görme kabiliyeti geliştiği için okurken gözler yorulmaz.
9. Düşünceleri olgunlaştırıp, besleyip, geliştiren ve çabuklaştıran ana kaynaklardan biridir.
10. Stresi azaltır.
11. Zamanı daha verimli kullanmayı sağlar
12. Zihni geliştirir ve tembellikten kurtarır.
13. Olaylara farklı bakmasını sağlar.
14. Okunanı anlama – hatırlama gücünü kuvvetlendirir.
15. Toplumsal ilişkilerin kalitesini artırır.
16. Kısa zamanda daha çok bilgi öğrenmeyi sağlar.
17. Her yazının aynı amaçla okunmadığını ve aynı hızda okunamayacağı mantığı sayesinde esnek okuyucu olmayı sağlar.
18. Karar verme ve hayal etme yeteneğini geliştirir.
19. Eğitim hayatındaki başarıları artırır.
20. Meslek hayatındaki başarıları pekiştirir.
21. Sınavlarda zaman problemini ortadan kaldırır.
22. Okunanı bir bütünlük içinde daha kolay anlamayı sağlar.
23. Daha hızlı ve daha iyi anlayarak okunur.
24. Okumadan hiçbir evraka imza atmamayı sağlar.Eğitim almak için lütfen iletişime geçiniz. Sınırlı kontenjanımızdan yararlanın.